Theoriecursus

Je kunt je aanmelden voor de volgende theoriecursussen:

Theorie cursus auto
15 juni - 20 juni
Start is op een zaterdag. Lunch en pauzes inbegrepen. Dinsdag vervolg cursus. Donderdag wordt vervoer geregeld naar het CBR